Kontrollor Cilësie
|
CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Kontrollor Cilësie.
continue reading
Pirunist / Karelist
|
CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Pirunist / Karelist.
continue reading
Mekanik
|
CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Mekanik.
continue reading
Magazinier
|
CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Magazinier.
continue reading
Përgjegjës Turni
|
CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Përgjegjës Turni.
continue reading
Specialist i Logjistikes
|
CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Specialist i Logjistikes.
continue reading