Ekzekutiv Shitjesh per klientet kryesore Rreshen-Diber-Kukes-Has
|
CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Ekzekutiv Shitjesh per klientet kryesore Rreshen-Diber-Kukes-Has.
continue reading
Kontrollor Cilësie
|
CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Kontrollor Cilësie.
continue reading
Specialist i Shendetit dhe Sigurise ne Pune
|
CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Specialist i Shendetit dhe Sigurise ne Pune.
continue reading
Ekzekutiv Shitje për Klientët Kryesorë për Zonën e Lushnjes
|
CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Ekzekutiv Shitje për Klientët Kryesorë për Zonën...
continue reading
Shpërndarës i Produkteve Cipriani
|
CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Shpërndarës i Produkteve Cipriani.
continue reading
Teknik Frigoriferi
|
CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Teknik Frigoriferi.
continue reading
Trade Marketing Manager
|
CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Trade Marketing Manager.
continue reading
Specialist i Planifikimit të Marketingut
|
CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Specialist i Planifikimit të Marketingut.
continue reading
Magazinier
|
CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Magazinier.
continue reading
Pirunist / Karelist
|
CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Pirunist / Karelist.
continue reading