Prezantohet studimi i universitetit të menaxhimit - SDA Bocconi - Itali, mbi ndikimin social-ekonomik të Coca-Cola në Shqipëri
seia-main-image
COCA-COLA BOTTLING SHQIPËRIA VLEN 3,267 MILION LEKË
21,313 PERSONA VAREN NGA TË ARDHURAT E GJENERUARA NË VEND
  • Ndikimi ekonomik i kompanisë është 0.19% e PBB -së së vendit
  • CCBS ka patur një impakt kompleksiv prej 2,800 punonjësish, nga të cilët punonjës direkt janë 342 ndërsa indirekt janë 2,458
  • 410 furnitorë vendas, të cilëve u shpërndan 20% të burimeve të krijuara nga sektori i pijeve
  • Pagat mbi mesataren, deri në mbi 56% më të larta për punonjësit e administratës dhe një përqindje e lartë e grave në pozicione drejtuese

Një realitet novator, i aftë të gjenerojë të ardhura dhe të mbështesë ekonominë dhe punësimin në vend: sipas një studimi të kryer nga Universiteti prestigjoz Italian ” SDA Bocconi School of Management”, ky është ndikimi i Coca-Cola në Shqipëri, përmes CCBS – një kompani që prodhon, mbush dhe zhvillon të gjitha produktet e kompanisë “The Coca-Cola” në Shqipëri. Në vitin 2019, burime të barabarta me 3,267 milion lekë (26.9 milion euro) u gjeneruan dhe u shpërndanë, të ndara si më poshtë: 379 milion për familjet, 1,537 milion për bizneset dhe 1,351 milion për shtetin. Një ndikim ekonomik i barabartë me 0.19% të PBB-së shqiptare, falë edhe 410 furnizuesve vendas, të cilëve u shpërndahen 20% e burimeve të krijuara nga sektori i pijeve.

Një rezultat i një zgjedhjeje të guximshme sipërmarrëse, të bërë nga familja italiane Busi që nga viti 1994, me qëllim ndërtimin e një rruge të rëndësishme dhe të qëndrueshme zhvillimi, duke transformuar një nga kompanitë më të rëndësishme globale, në një biznes familjar të gatshëm për të dhënë përgjigjet e duhura për pritjet e konsumatorit.

Një realitet që sot drejton ekonominë, në sinergji me institucionet, shumëfishon bashkëpunimet me zinxhirin e furnizimit, duke përfaqësuar përsosmërinë në skenën kombëtare. Hulumtimi gjurmon ndikimin e përgjithshëm të punësimit të Coca-Cola në Shqipëri, e cila, nëse flasim për punonjës, ka patur një impakt kompleksiv prej 2,800 punonjësish, nga të cilët punonjës direktë janë 342 ndërsa indirekt janë 2,458.

Çdo punë e drejtpërdrejtë e punonjësve korrespondon me rreth 16 vende pune gjithsej brenda ekonomisë shqiptare; për më tepër, nëse marrim parasysh strukturën e familjeve (të dhënat e ISTAT 2018), studimi tregon se njerëzit që varen – pjesërisht ose plotësisht – nga të ardhurat e krijuara (drejtpërdrejt dhe tërthorazi) nga CCBS janë rreth 21,313 persona.

Për të kuptuar shtrirjen e këtyre numrave, thjesht mendoni se në rast se Coca-Cola përmes CCBS ndalon prodhimin dhe operimin direkt në Shqipëri, punëkërkuesit do të rriteshin me 7.7%, që korrespondon me një ndikim në pikë përqindjeje, të barabarta me +0.3%; ndërsa të papunët do të rriteshin me 3.3%, një shifër që korrespondon me një ndikim në pikë përqindjeje prej +0.4%.

Për më tepër, shpërblimi i punonjësve të drejtpërdrejtë të CCBS është mesatarisht më i lartë se ai i punëtorëve shqiptarë: në veçanti, pagat e punëtorëve janë 56% më të larta, ato të specialistëve/drejtuesve të shitjeve me 14%, ato të menaxherëve/drejtuesve me 40%. Burrat përfaqësojnë 77.5% të punonjësve, por kur kalojnë gjininë me kualifikimin profesional, del se shumica e drejtorëve (80%) dhe menaxherëve të sektorit (55%) janë gra. Lidhur me moshën e të punësuarve, 45.6% e punonjësve i përkasin grupmoshës 30-39 vjeç, e ndjekur nga ata të grupmoshës 40-50 (19%), nën 30 vjeç (21.1%) dhe ata mbi 50 vjeç (14.3 %).

Një realitet që me kalimin e kohës ka zgjeruar prodhimin dhe rrjetin territorial, duke u bërë lojtari kryesor në një ekosistem rreth të cilit gravitojnë shumë NVM vendase: “Sot, të dhënat në dispozicion, mund të themi se jemi vërtet krenarë që kemi kontribuar në një mënyrë kaq me ndikim për zhvillimin e vendit – nënvizon presidenti i CCBS Luca Busi – për 27 vjet ne kemi punuar me një angazhim dhe pasion të madh, duke vazhduar të investojmë në inovacion dhe qëndrueshmëri mjedisore. Ne ishim pionierë në ndërtimin e një modeli biznesi që përfitoi i gjithë territori, falë veprimeve të shumta dhe të larmishme në frontin e gjelbër”.

Me “Projektin e Lëvizshmërisë së Gjelbër” CCBS ka pajisur forcën e saj tregtare – duke filluar nga rrugët e Tiranës, Durrësit dhe Kavajës – me 76 automjete elektrike 100%, të cilat lejojnë shmangien e emetimit në atmosferë të 242 ton dioksid karboni, ekuivalent me sasia e përthithur në një vit nga 18 mijë pemë. Qëllimi është të përmirësohet flota tregtare në terren në një total prej 193 automjetesh jo ndotëse në të gjithë Shqipërinë.

Një risi tjetër e madhe u prezantua më pas në tregun shqiptar, shishet e bëra me 100% plastikë të ricikluar, në formatet 0.45L dhe 0.9L, të cilat sot përfaqësojnë 4,740,000 paketime të bëra tërësisht nga rPET në një vit.

Basti i fundit i madh për këtë vit, është ai që lidhet me “Panelet fotovoltaike të energjisë diellore“: një investim prej më shumë se 1,000,000 euro për të shtruar në të gjithë fabrikën – ose 10,680 metra katrorë sipërfaqe – panele fotovoltaike që mbulojnë 62% të kërkesës vjetore të energjisë, me një ulje të CO2 prej 1,230 ton në vit. Një operacion kolosal që falë burimeve të rinovueshme do të lejojë CCBS të jetë një “eko-industri” e vërtetë dhe të mbështesë aktivisht ekonominë rrethore. “Ne kemi vënë bast mbi përgjegjësinë shoqërore të kompanisë sonë, përmes praktikave më të mira që kanë karakterizuar rrugën tonë të rritjes – përfundon Busi – Studimi i Ndikimit Socio-Ekonomik konfirmon se Coca-Cola përmes CCBS në Shqipëri është në gjendje të gjenerojë të ardhura dhe vlera, duke rritur ndërgjegjësimin dhe duke stimuluar pjesëmarrjen aktive në një ndryshim sistematik pozitiv që përfshin të gjithë komunitetin”.