Uji Tepelene
Ujë mineral natyral oligomineral.

Analiza kimike dhe fiziko kimike e datës 28/01/2019 nga Laboratori Kimik Shtetëror, Janinë, Greqi.

 • Konduktibiliteti në 240°C234 μS/cm
 • Mbetja e thatë në 180°C130,0 mg/l
 • pH7.9
 • Kalçium Ca++51.2 mg/l
 • Natrium Na+1.79 mg/l
 • Magnez Mg ++0.58 mg/l
 • Kalium K+0.39 mg/l
 • Fluor F–0.05 mg/l
 • Kloruret Cl–3.08 mg/l
 • Sulfatet SO4-1.58 mg/l
 • Nitratet NO3-1.0 mg/l

Produkte të tjera

logo coca-cola
logo fanta
logo sprite
schweppes logo
monster logo