Projekti i gjelbër

Projekti i gjelbër është një vazhdimësi e disa projekteve të orientuara mjedisorë që CCBS ka realizuar.

Hapi i parë drejt këtij qëllimi ishte ndërtimi i një Sistemi të Trajtimit të Ujit.

Ky sistem i ndërtuar në vitet 2010-2011 ishte projektuar për trajtimin e 700 m³ ujë.

CCBS është kompania e parë dhe e vetme e prodhimit në Shqipëri me një sistem të tillë, duke respektuar ligjin dhe parametrat shqiptare të BE-së në lidhje me mjedisin.

Dizajni dhe implementimi i Impiantit të Trajtimit të Ujit ka përfunduar me zhvillimin e rrugëve dhe ambienteve të reja të brendshme. Zgjerimi i depos do të ndryshojë edhe më tej paraqitjen e bimëve, duke krijuar tre zona të mëdha të gjelbra për t’u mbjellë me pemë frutore, si ullinj dhe shegë në funksion të zhvillimit të ardhshëm. Frutat e korrura nga pemët e mbjellë do të shiten.

Uji i trajtuar, rreth 10 m³ do të rimerret për të siguruar:

  • Sistemin e ujitjes për pemët frutore.
  • Shërbimet higjienike