Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) është kompani lider në tregun Shqiptar të pijeve freskuese jo alkoolike me marka më të njohura ndërkombëtare.

Tek CCBS, ne jemi të bindur për rritjen e biznesit tonë, për kontributin në komunitetet lokale dhe në zhvillimin e burimeve njerëzore me anë të aftësive të forta organizative dhe me njerëzit e duhur në vëndin e duhur.

CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin e mëposhtëm:

Menaxher/e Kontabiliteti

Përgjegjësia e këtij pozicioni është të mbështesë të sigurojë që bilanci analitik eshte në përputhje me kërkesat ligjore dhe standardet ndërkombëtare.

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Kontrollon dhe nenshkruan te gjithe dokumentacionin e blerjeve, pagesave dhe arketimeve.
 • •Perpilimi i tabelave per gjendjen e ambalazheve te rikthyeshme.
 • Korespondencat me zyren e taksave dhe organet e tjera shteterore.
 • Kontakte me zyrat e kontabilitetit te klienteve ne lidhje me problemet ne faturime.
 • Kontakte me zyrat e taksave e QKB.
 • Rregjistrimi ne kontabilitet i shpenzimeve per pagat dhe sigurimet shoqerore.
 • Rregjistrimi ne kontabilitet i amortizimeve.
 • Mbyllja, kontrolli dhe pregatitja e stampave per bilancin analitik.
 • Perpilimi i tabelave dhe raporteve ne lidhje me bilancet, tatimin dhe fitimin.
 • Pregatitja e dokumentacionit qe do te shoqeroj pasqyrat financiare.
 • Pregatitja e mbylljes dhe celjes se bilancit ne sistem dhe kontrolli i saktesise.

Kualifikimet:

 • Diplomë Universiteti në Kontabilitet / Financa.
 • Min 5 vite përvojë në kontabilitet.
 • Përvojë në menaxhimin e njerezve.
 • Përvojë me krijimin e pasqyrave financiare.
 • Përvojë me funksionet e librit te madh dhe proceset e mbylljes së fund të muajit / fund të vitit.
 • Përdorimin shume te mire te software të kontabilitetit dhe të aftësive administrative.
 • Aftësi shume te mira komunikuese.
 • Përvojë e duhur në auditim dhe perllogarritjen e kostos perben avantazh.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe shumë të përpiktë.
 • Aftësia për të përmbushur afatet kohore.
 • Saktësia dhe vëmendje në detaje
 • Aftësi të mira MS Office, veçanërisht të avancuara në MS Excel.
 • Përvoje punë në ERP perben avantazh.

Të interesuarit duhet të dërgojnë një kërkesë për punësim ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje të CV në adresen e-mail: hr@cocacola.al brenda dates 15 Qershor 2024

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret do të kontaktohen. Coca-Cola Bottling Shqiperia sh.p.k promovon Shanset e Barabarta. Cel. : 0682019291