Kaldaist

Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) është kompani lider në tregun Shqiptar të pijeve freskuese jo alkoolike me marka më të njohura ndërkombëtare.

Tek CCBS, ne jemi të bindur për rritjen e biznesit tonë, për kontributin në komunitetet lokale dhe në zhvillimin e burimeve njerëzore me anë të aftësive të forta organizative dhe me njerëzit e duhur në vëndin e duhur.

CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin: Kaldaist

Qëllimi i punës:

Operon dhe nderhyn ne proces ne menyre qe te siguroje arritjen e objektivave te caktuara ne zonen e operimit.Siguron zbatimin me korrektesi te normave te sigurimit teknik dhe atyre mjedisore.

Përgjegjësitë kryesore:

1. Sigurimi i eficenses se plote te kaldajes.
2. Menaxhimin korrekt te konsumit te energjise.
3. Te siguroje nepermjet kontrollit viziv ditor qe serbatoret e CO2 nuk kane problem
4.Menaxhim korrekt i konsumit te ujit.

Aftësitë dhe kualifikimet:

1. Diplome e shkolles se mesme
2. Te pakten 2 vite eksperience te ngjashme
3.Certifikate kaldaisti
4. Te jete i afte per te punuar ne menyre individuale dhe ne grup.

Të interesuarit duhet të dërgojnë një kërkesë për punësim ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje të CV
në adresen e-mail: hr@cocacola.al brenda datës 26 Qershor 2022.

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret do të kontaktohen.
Coca-Cola Bottling Shqiperia sh.p.k promovon Shanset e Barabarta.